Kerkbalans 2019

Op 19 januari 2019 is de actie Kerkbalans weer van start gegaan. Het motto van de actie dit jaar is “Geef voor je kerk”. Ook onze parochie doet mee.
Kerkbalans is een jaarlijkse gezamenlijke actie van de kerken in Nederland waarbij een beroep wordt gedaan op de leden van de plaatselijke geloofsgemeenschappen om gul te geven voor de plaatselijke kerk.

Dat kan voor het gebouw zijn, want de instandhouding, de huur en het gebruik daarvan kosten geld. Maar het kan ook zeker ook voor de geloofsgemeenschap zijn, die in dat gebouw de liturgie viert, samenkomt, ontmoet en vanuit dat gebouw pastoraal en diaconaal werk doet.
Bij de acties Kerkbalans in voorgaande jaren hebben ruim 800 parochianen een meerjarige doorlopende incassomachtiging afgegeven. Een machtiging die geldt tot wederopzegging of wijziging. Voor de parochie een kostenbesparende en bovenal werk besparende methode.
Deze parochianen zullen wij in het kader van de actie Kerkbalans 2019 niet benaderen. We gaan er van uit dat zij de kerk blijven steunen met het toegezegde bedrag en dat wij dat mogen blijven incasseren. We zijn hun daar zeer dankbaar voor.
Parochianen die zelf voor de betaling van de bijdrage zorgen vragen we in januari 2019 in een brief om ook voor 2019 en eventueel volgende jaren een bijdrage te betalen en zo men dat wil ons te machtigen de bijdrage te incasseren. Met dat laatste helpt u ons en de vrijwilligers die zich inzetten voor de actie enorm.
Ook de parochianen die niet meer of nog niet bijdragen zullen we benaderen met de vraag of ook zij (weer) willen bijdragen. Alle beetjes helpen. We hopen dat u uw steentje bijdraagt; waar het kan: “GEEF GUL VOOR HET WERK VAN DE KERK”.

Nadere informatie kunt u ook vinden op: www.kerkbalans.nl
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een volledig aftrekbare periodieke gift lees hier.

De actiebrieven 2019 kunt u via onderstaande links downloaden.
Actiebrief Bolsward
Actiebrief Makkum
Actiebrief Witmarsum
Actiebrief Workum