Pastores

altalt

In de Zalige Titus Brandsmaparochie zijn twee pastores werkzaam:

 

Daarnaast is er de Werkgroep Parochianenvoorgangers waarvan de leden voorgaan in vieringen waar leken in voor mogen gaan.