Nieuws

Vieringen in de Goede Week

De Goede Week begint met Palmzondag en eindigt op Tweede Paasdag. Deze week zijn er iedere dag vieringen in onze parochie. Lees verder voor de tijden, locaties en beschrijvingen.

Lees meer...

Oliewijding door bisschop in Leeuwarden

De wijding van heilige oliёn voor de kerken in het bisdom Groningen-Leeuwarden vindt plaats op  woensdag 17 april om 19:00 uur in de Dominicuskerk te Leeuwarden (Harlingerstraat 26, 8913 CE). Tijdens deze speciale jaarlijkse eucharistieviering, ook wel Chrismamis genoemd,  zegent de bisschop de oliën die de priesters tijdens het kerkelijk jaar gebruiken.

Lees meer...

Vastenviering in Workum

Zondag 31 maart was er een bijzondere Vastenviering in onze St. Werenfriduskerk in Workum. Er was aandacht voor het thema ‘Water verandert alles’ van de Vastenactie en Femke van Dijk vertelde over haar deelname aan de Wereldjongerendagen in Panama eerder dit jaar.

Lees meer...

Vieringen binnenkort

Agenda

No events found.