Reserveren voor het bijwonen van vieringen in onze kerken is een optie, maar niet noodzakelijk. Als u een ticket reserveert, bent u wel verzekerd van een plaats.
U kunt de zondagse viering vanuit onze St. Franciscusbasiliek in Bolsward online volgen.

Lees hier alles over de vieringen en andere zaken in verband met de corona-maatregelen

Ticketshop voor

Vieringen

Kledingbank

Met ingang van 1 november 2019 wordt Arjen Bultsma kanselier ad interim. Hij volgt daarmee Jos Geelen c.r.l. op die per 1 oktober eervol ontslag heeft gekregen.

De invulling van het ambt van kanselier is daarmee veel soberder dan voorheen. Bultsma zal zijn nieuwe taak uitoefenen in combinatie met zijn ambt als bisschoppelijk vicaris en pastoor van de Z. Titus Brandsmaparochie. De bisschop meende de opvolging voorlopig het beste intern te kunnen oplossen. Bultsma blijft regiovicaris en hoofd van de pastorale dienstverlening en lid van de staf. Hij wordt formeel verantwoordelijk voor het archief en lid van de Diocesane Commissie voor Archieven van Kerkelijke Organen en Instellingen.

De bisschop is blij dat vicaris Bultsma bereid is deze taak op zich te nemen.

Vieringen binnenkort