Vanaf het weekend van 13 & 14 juni zullen er weer vieringen in onze parochie zijn. Voor deze vieringen is reserveren verplicht. Onze kerken zijn verder op geregelde tijden open voor het aansteken van een kaarsje en voor persoonlijk gebed.
Lees hier alle maatregelen en hoe u kunt reserveren.

Ticketshop voor

Vieringen

Kledingbank

In de viering van 11 november is een aantal van onze parochianen gehuldigd: De heer Koos Agricola kreeg de diocesane Bonifatiuspenning uitgereikt voor zijn 50-jarig jubileum als collectant in de St. Franciscusbasiliek. De voorzitter van het Collectantencollege Sint Maarten becijferde dat hij in al die jaren zo'n € 55.000,- heeft ingezameld.

Op dezelfde dag vierde het Sint Franciscuskinder- en jeugdkoor haar tienjarig bestaan. Ter gelegenheid hiervan ontvingen zes kinderen en jongeren een "Mijtertje":

de onderscheiding van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging voor leden van kinderkoren bij een 5-jarig lidmaatschap. Elise en Lydia voor 10 jaar lidmaatschap, Marrit en Titus voor 8 jaar, Aleida voor 7 jaar en tot slot Evianne voor 5 jaar lid van het koor.

De parochie feliciteert de heer Agricola, de kinderen en jongeren met hun onderscheidingen en dankt ze voor hun inzet voor de parochie!